MENU
Aula_close Layer 1
NOVAskolen - Genialitet kan læres

Legepatrulje

SidebilledeFormål: At styrke elevernes sammenhold, ansvarsfølelse og omsorg for hinanden – også på tværs af årgange – samt minimere mobning.

Udvælgelse: I slutningen af sjette skoleår håndplukkes ca. 12 elever af klasselærerne til  næste års legepatrulje. De udvalgte får nogle værktøjer og idéer til lege, der passer til elever i indskolingen.

Opgaven: I små hold á to-tre elever deltager de 12 elever i indskolingens pauser, hvor de kan sætte aktiviteter i gang og løse småkonflikter, inden disse når at vokse sig store. Legepatruljen er ikke gård- eller gangvagter, men tænkt som rollemodeller