MENU
Aula_close Layer 1
NOVAskolen - Genialitet kan læres

Lektier

Side billedeDet er en fælles holdning på skolen, at det er væsentligt for elevernes læring, at de møder forberedte til undervisningen.

Det betyder, at eleverne skal har pakket tasken efter dagens skema, har husket deres ting og har lavet eventuelle lektier.

Lektier er skolearbejde, der bliver stillet af læreren og udført af eleven efter skoletid. Det kan have forskellige formål herunder færdiggørelse af opgave, repetition/ træning, aflevering og forberedelse. Lektier kan være med til at øge elevers evne til fordybelse og til at fremme en god arbejdsmoral.

Handleplan

Lektier gives for med fokus på at eleverne har mulighed for at planlægge deres tid (senest kl. 17 dagen før de skal være færdige).

Med udgangspunkt i, at Internettet er et vigtigt værktøj i undervisningen og en naturlig del af skolens hverdag, er Elev- og Forældreintra det foretrukne værktøj til at give lektier for.

Det er en mulighed, at eleverne skriver lektierne på Intra. Læreren aftaler med eleverne, hvem der har ansvaret.

Primært i indskolingen er (papir)lektiebogen fortsat et værktøj til kommunikation af lektier.

Skolen tilbyder lektiehjælp i lektiecafeen, så alle elever har mulighed for ro og hjælp til lektielæsning.

Vedtaget i skolebestyrelsen, MED-udvalget og Pæd.råd november 2013