MENU
Aula_close Layer 1
NOVAskolen - Genialitet kan læres

Ansættelser

Ansættelse af personale

SidebilledeUdgangspunktet for alle ansættelser på NOVAskolen er:

  • at sikre den bedst egnede kandidat, der opfylder kravene til den pågældende stilling
  • at den bedste vurdering af den enkelte kandidat opnås ved at få input/udtalelser fra en bred kreds af relevante interessenter.
  • at de skal foretages i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning

Forud for alle ansættelser sammensættes et ansættelsesudvalg, der tilpasses den aktuelle ansættelsesopgave – skolens ledelse er ansvarlig for dette.

Skolebestyrelsen er repræsenteret med minimum 1 og max 2 repræsentanter i ansættelsesudvalget i forbindelse med fastansættelse af ledere og lærere.

Skolens ledelse udarbejder stillingsopslag og sørger for annoncering, således at der bedst muligt sikres et tilstrækkeligt og kvalificeret ansøgerfelt.

Ansættelsesudvalget modtager et link til de indkomne ansøgninger og prioriterer herefter om ansøgerne skal til samtale eller have afslag.

Formanden for Ansættelsesudvalget foretager herefter den endelige udvælgelse blandt de indkomne ansøgninger de kandidater der skal indkaldes til samtale.

Skolens ledelse varetager al kontakt til kandidater, indkalder til samtaler og er mødeleder i forbindelse med afholdelse af samtaler med de indkaldte kandidater.

Det tilstræbes altid at ansættelsesudvalget i sin helhed deltager i alle samtaler. Alle deltager i samtalen har ret til at stille uddybende spørgsmål i løbet af samtalen.

Efter samtalen indstiller ansættelsesudvalget det nødvendige antal ansøgere til ansættelse, hvorefter skoleleder/(kommunalbestyrelsen) træffer endelig beslutning.

Ved tidsafgrænsede stillinger/vikariater og ved ansættelse af andet personale orienteres skolebestyrelsen af skoleleder når ansættelsesprocessen igangsættes og kan såfremt det gensidigt findes relevant deltage i ansættelsesudvalget.