MENU
Aula_close Layer 1
NOVAskolen - Genialitet kan læres

Om NOVAskolen

Skolens hverdag

Elevtal

491 elever fordelt på 23 klasser
Gennemsnitlig størrelse 21 elever

På NOVAskolen møder eleverne klokken 8.15.

Indskolingen har fri 14.15 hver dag.

Mellemtrinnets skoledag slutter 15.00 man-tors. Fredag slutter 14.15.

Udskolingen slutter 15.30 mandag til torsdag. Fredag klokken 14.15

Vi har et middagsbånd der starter klokken 11.30 og slutter 12.30. I dette middagsbånd er der elevpauser eller understøttende undervisning eller fagfaglig undervisning.

Alle årgangens lærere og pædagoger arbejder sammen i team. Elever møder således i sort omfang kun de samme lærere hver dag.

Elever

Vi har 66,7% to-sprogede elever, som betyder at vi får ekstra ressourcer til gavn for alle elever.

Vores elever kommer primært fra:

Gl. Nørremarken
Finlandparken
Lille- og Store Grundet
Moldevej

Personale

62 ansatte: lærere/pædagoger, teknisk adm. Personale

Organistation

Skolen er opdelt i 3 afdelinger.
Indskoling, mellemtrin og udskoling
Indskoling og mellemtrin er tosporet. Udskoling er tresporet.

SFO

SFO’en hedder ”Kongens hus”
I vores SFO arbejder de samme pædagoger som eleverne også møder i skolen. I SFO’en er vi meget beviste om, at børnene har fri fra skole og det er deres fritid. Målet er at skabe nogle rammer, der i en positiv atmosfære tager udgangspunkt i det enkelte barn.

Målsætning (kort uddrag)

Det er vigtigt at eleverne er aktive og bliver fagligt dygtige, at de trives og udvikler sig i et trygt samvær. De skal have respekt for andres synspunkter og holdninger samt forståelse for andre kulturer. Eleverne skal lære at samarbejde, være kritiske og demokratiske. Vi prioriterer forældresamarbejdet meget højt.

Hvorfor vælge NOVAskolen?

Vi prioriterer, at alle børn klarer sig godt fagligt, personligt og socialt.
Vi prioriterer vores ressourcer, så alle årgange har ekstra lærer/pædagog ressourcer i en stor del af undervisningen.
NOVAskolen score højt på elev- og forældretrivsel.
NOVAskolen ligger over det forventelige niveau i folkeskolens afgangsprøver

Rundvisning eller samtale

Har I spørgsmål vedr. Jeres barns skolegang, er I altid velkommen til at kontakte skolen for en samtale eller rundvisning.

NOVAskolen
Moldevej 5
7100 Vejle
7681 3700