Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
NOVAskolen - Genialitet kan læres
Mobil menu

Kommunikation

Brug af kommunikationsplatforme (Aula/Min uddannelse) på NOVAskolen

Billede af en elev der viser en medarbejder noget på en iPadDen elektroniske portal AULA anvendes som redskab i det daglige samarbejde på skolen og i samarbejdet mellem skole og hjem.
Brugen af AULA” kan/må aldrig erstatte den mundtlige kommunikation”.
Brugen af AULA som den foretrukne kommunikationsform understøtter Vejle Kommunes digitaliseringsstrategi.

Den gode tone

Korrespondance gennem mails har ofte præg af samtaleform. Derfor er det vigtigt at være opmærksom på at ”holde en god tone”. Det kan f.eks. være svært for modtageren at se, at der måske er brugt humor eller ironi i en mail. Se retningslinjer for den gode dialog til sidst i dokumentet.

AULA er ikke egnet til afklaring af konfliktemner, men AULA kan bruges til at åbne dialogen om, hvordan man kommer videre. Dvs. aftale telefonisk kontakt eller et møde.

Forældre Aula

I skole-hjem-samarbejdet anvendes AULA til den skriftlige kommunikation mellem skole og hjem. AULA har som udgangspunkt erstattet brug af breve og andet i papirform. 

Skolen kan være behjælpelig med at etablere adgang til AULA. Skolen sørger for at de rette  oplysninger vedr. den enkelte elev og klasse er tilgængelige på AULA.
Lærerne orienterer på forældremøder forældrene om, hvordan man vil anvende elektronisk kommunikation f.eks.:

 • Nyhedsbreve, praktiske informationer, lektier og ved skemaændringer
 • Mail fra forældre vedr., årsag til forsømmelse og ønske om fritagelse
 • Min uddannelse
 • Opslag omkring møder og tilmelding til skole-hjemsamtaler
 • Mails/beskeder besvares ikke i weekender og ferier
 • Forventningsafstemning f.eks. at det ikke kan forventes at mails/beskeder besvares hurtigere end   inden for tre arbejdsdage. Dette gælder som besvarelse af første kontakt – En evt. handling sættes i værk inden for 10 dage

Min Uddannelse

Min Uddannelse er platformen, hvor forældre kan se deres børns elevplaner. Når eleverne kommer på 4. klassetrin, vil forældre (og elever) også kunne følge med i, hvad der arbejdes med i klassen rent fagligt. 

Det forventes at forældrene løbende holder sig orienteret på AULA om emner, aktiviteter og møder, der er relevante for barnets skolegang (1 til 2 gange om ugen). 

Brug af følsomme beskeder

Aula kommer til at indeholde mange oplysninger om elevernes hverdag og trivsel. Derfor er det vigtigt at vide, hvad personoplysninger er, og hvordan man skal forholde sig til dem i Aula. 

Personoplysninger er oplysninger, som kan bruges til at identificere en person. Også selvom oplysningen skal kombineres med andre oplysninger for, at personen kan identificeres. Personoplysninger opdeles i forskellige kategorier, der bl.a. omfatter almindelige personoplysninger og følsomme personoplysninger

Almindelige personoplysninger omfatter oplysninger, der ikke er klassificeret som følsomme. Det er fx identitetsoplysninger såsom navn og adresse, oplysninger om økonomi, eksamen, CV osv. 

Følsomme personoplysninger er oplysninger om: race og etnisk oprindelse, politisk overbevisning, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssige tilhørsforhold, genetiske data, helbredsoplysninger, seksuelle forhold eller seksuel orientering og cpr.nr.

Hvis man sender en besked i Aula, der indeholder følsomme personoplysninger – fx om et barns helbred – skal beskeden markeres som følsom. Det gør man ved at klikke på knappen ’Marker som følsomt’. Når beskeden er markeret, kan den kun tilgås og læses af personer med tildelte rettigheder. For at få adgang til følsomme personoplysninger i Aula, skal man desuden logge ind med sit NemID. 

Det er her vigtigt at bemærke, at der godt kan sendes en besked på AULA, hvor der orienteres om, at ens barn er syg uden beskeden markeres som følsom. Men hvis der i beskeden orienteres om sygdommens karakter, varighed osv, så SKAL beskeden markeres som følsom.

Elev AULA

Læreren vælger, hvornår elektronisk meddelelse er hensigtsmæssig i forhold til anden form for kommunikation f.eks. i forbindelse med aflevering af opgaver.

Læreren fortæller eleverne, hvilke former for og hvilket indhold af henvendelser han/hun ønsker at modtage elektronisk fra eleverne.

Retningslinjer for den gode dialog

 • Anerkend hinandens ekspertise. Læreren er ekspert i barnet som elev (og barnet i klassesammenhæng) - forældrene er ekspert i barnet som barn
   
 • Bliv på din egen banehalvdel. Tag udgangspunkt i din egen oplevelse af en situation og husk at andre kan have en anden oplevelse
   
 • Tal pænt til og om hinanden. Hold en god og respektfuld ”tone”, når I taler om hinanden og til hinanden – også når det på skrift
   
 • Vær loyale. Lad ikke børnene være budbringere af dårlig stemning eller halve historier, men vær loyale overfor hinanden, lærere og forældre i mellem
   
 • Start i det små. Er der problemer så gå til personen og drøft uoverensstemmelsen – drøft ikke problemet med hele forældregruppen som det første
   
 • Husk de fælles spilleregler. Udvis solidaritet overfor hinanden og efterlev de aftaler som er taget i fællesskab, fx på forældremøder. Husk jævnligt at tage aftaler (om fællesfødselsdage, legegrupper eller alkoholpolitik) op til evaluering og tilpasning
   
 • Er du i tvivl, så spørg. Konkluder eller døm ikke, men spørg fremadrettet og konstruktivt
   
 • Udvis gensidig respekt. Hav en anerkendende tilgang til hinanden – både når tingene går godt og mindre godt.