MENU
Aula_close Layer 1
NOVAskolen - Genialitet kan læres

Brug af Aula

Side billedeDen elektroniske portal AULA anvendes som redskab i det daglige samarbejde på skolen og i samarbejdet mellem skole og hjem.
Brugen af AULA” kan/må aldrig erstatte den mundtlige kommunikation.
Brugen af AULA som den foretrukne kommunikationsform understøtter Vejle Kommunes digitaliseringsstrategi.

Korrespondance gennem mails har ofte præg af samtaleform. Derfor er det vigtigt at være opmærksom på at ”holde en god tone”, det kan f.eks. være svært for modtageren at se, at der måske er brugt humor eller ironi i en mail.

AULA er ikke egnet til afklaring af konfliktemner. Her må man i stedet bruge telefonen og evt. aftale et møde.

Handleplan:

Forældre AULA

I skole-hjem-samarbejdet anvendes Forældreintra til den skriftlige kommunikation mellem skole og hjem. ForældreIntra har som udgangspunkt erstattet brug af breve og andet i papirform. Dog kan (papir)kontaktbogen stadig bruges til de ’små og hurtige beskeder’.

Skolen sørger for, at alle forældre får et personligt login til Forældreintra, der giver adgang til specifikke oplysninger vedr. den enkelte elev og klasse.
Lærerne orienterer på forældremøder forældrene om, hvordan man vil anvende elektronisk kommunikation f.eks.:

– Nyhedsbreve, praktiske informationer, lektier og ved skemaændringer
– Mail fra forældre vedr., årsag til forsømmelse og ønske om fritagelse
– Elevplaner, årsplaner og statusrapporter
– Opslag omkring møder og tilmelding til skole-hjemsamtaler
– Forventningsafstemning f.eks. at det ikke kan forventes at mails/beskeder besvares hurtigere end inden for tre arbejdsdage. Dette gælder som besvarelse af første kontakt – En evt. handling sættes i værk inden for 10 dage.

Mails/beskeder besvares ikke i weekender og ferier.

Det forventes at forældrene løbende holder sig orienteret på Intra om emner, aktiviteter og møder, der er relevante for barnets skolegang (mindst 1 til 2 gange om ugen).

Elev AULA

Læreren vælger, hvornår elektronisk meddelelse er hensigtsmæssig i forhold til anden form for kommunikation f.eks. i forbindelse med aflevering af opgaver.
Læreren fortæller eleverne, hvilke former for og hvilket indhold af henvendelser han/hun ønsker at modtage elektronisk fra eleverne.

Vedr. kommunikation af lektier - Se princip vedr. lektier

Vedtaget i skolebestyrelsen, MED-udvalget og Pæd.råd November 2013