Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
NOVAskolen - Genialitet kan læres
Mobil menu

Skoleparat

Børn lærer bedst, når de er glade og trygge.

Billede af elever på en af skolens gangeNår et barn er vurderet skolemodent og skal starte i skolen, så er det en hjælp for det, at blive godt forberedt på hvad det hele går ud på. Barnet skal have realistiske forventninger til skolestarten, ellers kan det blive frygtelig skuffet og ked af at gå i skole. Vores børn skal gå i skole i mange år, og alt det de lærer er vigtige ting for at kunne klare sig i vores samfund. Derfor er det vigtigt at børnene får en god skolestart, så det at gå i skole bliver en positiv oplevelse.

Færdigheder som er vigtigt for barnet at have udviklet.

Selvtillid: Barnet skal have tillid til, at det højst sandsynlig kan løse en opgave. Får barnet problemer hen ad vejen, skal det tro på, at de voksne vil hjælpe.

Nysgerrighed: Barnet skal være nysgerrigt og have gåpåmod. Barnet skal have et vist overskud for at kunne tage hensyn til andre, kunne sidde stille og lytte og lade andre komme til orde. Samtidig er det vigtigt, at barnet kan sige fra og ikke finder sig i at blive “trådt på”. Det er en svær balance, som der blandt andet bliver arbejdet meget med i de små klasser. De sociale kompetencer handler også om at kunne knytte venskaber med nye børn, at kunne samarbejde og til en vis grad gå på kompromis med andre. Barnet skal have lyst til at udforske det ukendte og finde glæden ved at lære noget nyt. Barnet begynder at gå op i tal og bogstaver og har lyst til at øve sig i at skrive bogstaver og tælle.

Målrettethed: Barnet skal have lysten og evnen til at fuldføre en opgave og bede de voksne om hjælp, hvis det er ved at opgive undervejs.

Selvbeherskelse: Barnet skal kunne styre sine egne følelser og handlinger, så det kan fungere i en klasse med mange børn og voksne. Barnet skal kunne forstå en fælles besked, fx siger læreren “tag jeres madpakker frem” eller “pak jeres tasker og tag tøj på”, og barnet skal derefter reagere. Barnet skal kunne sidde nogenlunde stille i ca. 20 min, lytte til højtlæsning og koncentrere sig.

Sprog: Barnet skal kunne det danske sprog, så omgivelserne kan forstå det.

Det nytter ikke, at det kun er den nærmeste familie barnet kan gøre sig forståelig overfor.

Barnet skal have lært lidt om de normer vi lever efter i Danmark. Det skal også kende til en del begreber som større end/mindre end, foran/bagved, ovenpå/nedenunder, og kende forskel på runde ting, firkanter og trekanter. Beder man dem tegne et hus, skal de automatisk tegne døre og vinduer og evt. en skorsten.

Barnet skal have et stort og varieret ordforråd, kunne deltage i en samtale og gentage små historier. Barnet skal have kendskab til bøger, sange, rim og remser, som også vil gøre det nemmere, når barnet skal lære at læse.

Samarbejdsevne: En stor del af arbejdet i skolen foregår i små grupper eller to og to. Derfor er det vigtigt, at barnet kan få sine egne ideer frem, samtidig med at tage hensyn til de andre i en gruppe.

Barnets motoriske udvikling har også betydning for skolestarten. idet en god balance og koordinering er vigtig. Skal barnet bruge alt for megen opmærksomhed og kræfter på at bevæge sig, har det ikke energi til også at lære nye færdigheder. Kroppens bevægelser skal være automatiserede, hvilket vil sige, at barnet både kan bevæge sig og snakke samtidig.

Fingermotorikken har betydning for hvordan barnet holder på blyanten. Bruger barnet et forkert skrivegreb, kan det medføre problemer med myoser i skuldrene og hovedpine senere, når barnet skal til at skrive mere.

Børn med en dårlig sansemotorisk udvikling har ofte svært ved at sidde stille på en stol i længere tid af gangen. De kan have koncentrationsbesvær, og virker ofte forstyrrende i en klasse. Dette medfører tit at lærere og klassekammerater bliver lidt irriterede på det urolige barn, hvilket kan have en negativ indflydelse på skolestarten.

Barnet skal også kunne nogle praktiske færdigheder og være delvis selvhjulpen. Det vil sige, at barnet skal kunne gå på toilettet selv, tørre sig og vaske hænder. Barnet skal kunne klæde sig af og på og være på vej til at kunne klare knapper, lynlåse og binde snørebånd, idet der er et begrænset antal voksne til at hjælpe et stort antal børn.

Der vil, som forældre til et kommende skolebarn, derfor være en lang række ting, man allerede i 5 års alderen kan begynde at arbejde med. Dette vil være en hjælp for barnet, også selv om barnet allerede er skoleparat. Nogle forældre tror, at barnets færdigheder kommer af sig selv, men ofte skal barnet have inspiration og opmuntring fra de voksne.

Støt dit barn i at blive skoleparat

Træn barnet i at binde snørebånd, åbne og lukke små knapper og lynlåse

  • Læs højt for barnet hver dag, syng sange og øv rim og remser
  • Hvis barnet er lidt kluntet, skal det især udfordres motorisk: gå på legepladser, brug kantstene til at gå på line, køb bolde, hinkesten, kridt og sjippetov, træn med den tohjulede cykel
  • Giv barnet små huslige opgaver: kartoffelskrælning, borddækning osv.
  • Snak med barnet om, hvad skolen er, og hvad man laver, gå over og kig på skolen
  • Opmunter barnet til at være social, invitere venner med hjem, m.v.
  • På vej hjem kan I lege bogstavleg, når I går forbi skilte og butiksfacader. Lad barnet tælle røde biler, svaner i søen eller andre ting
  • Tal også jævnligt om, hvordan man behandler andre. Snak om, hvad man gør, når nogen er ked af det
  • Øv barnet i ikke at afbryde, fx når du taler i telefon
  • Det vil være en fordel, hvis barnet har lært at møde andre venligt og kan de almindelige sociale former, så som at sige goddag og farvel, undskyld, tak m.v.