MENU
Aula_close Layer 1
NOVAskolen - Genialitet kan læres

Dannelse af spor

Side billedeI indskolingen tilstræber vi, at den enkelte elev kommer på spor/i klasse med elever:

  • af eget køn
  • fra eget boligområde

Der tilstræbes en ligelig kønsfordeling mellem eleverne på det enkelte spor.

Der tilstræbes en jævn fordeling af elever med forskellige kompetencer.

Der tilstræbes en jævn aldersspredning.