Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
NOVAskolen - Genialitet kan læres
Mobil menu

08 Referat 02-06-2021

Skolebestyrelsesreferat

2 juni 2021

Deltagere

Karen Balslev Pedersen, Lone-Rikke Kristoffersen, Amra Avdibegovic, Alida Selimic, Tanja Hermansen, Safet Bralic, Senada Mehic, Mark Hemmingsen, Clara 9.b, John Risberg og Lone K. Andersen

Dagsorden

Protokol v/ Karen

Elevråd

Der efterspørges info om dimission. Denne afholdes klassevis i festsalen.

9. årgang ønsker at smide karameller ud – de må de gøre ind til de enkelte klasser.

Elevrådet har holdt afslutning. De kommer i næste skoleår til at være tovholder på klimaplanen for folkeskoler i Vejle.

Andre emner af interesse – kendt som evt.

Alida har været rundt med Camilla fra Tekn. Forv.,for at se på stier og stimuligheder i området. Gruppen hedder ”Det Grønne Loop” som er en del af Bydelsmøderne.

De talte også om trafikale udfordringer på Moldevej. Forslag om at få et fodgængerfelt op ved Grunnet Sivevej.

Kapacitetsudfordringer v/ JR

John har været indkaldt til møde sammen med lederne fra Kirkebakkeskolen, Hældagerskolen og Engum Skole. Årsagen er, at man på Hældagerskolen har pladsudfordringer. Politikerne har opfordret til, at man ser på, at der ikke bare skal flere lokaler til. Politikerne vil gerne undgå at udbygge Hældagerskolen. Der er samme udfordring på Søndermarksskolen og til dels på Mølholm Skole. Karen og John er indkaldt til møde i næste uge og siden sammen med de øvrige skoler. Der går ca. 10 børn fra vores distrikt, de kunne få afslag. I år har de startet et 4. spor, men det vil de ikke få lov til at få næste år.

Der er frit skolevalg, og det kan vi ikke ændre. 

Til kommende skoleår er der indskrevet 12 elever til 7c, en del elever til kommende 8. og 9. klasse

Skolebestyrelsens årshjul v/ Karen

Det sidste 1½ år har været svær for skolebestyrelsesarbejdet. Der har været meget informationsarbejde. Men – i det sidste skolebestyrelses år vil Karen gerne have en plan for, hvad vi vil arbejde med. 
Vi har vores aktions fra referatet, men derudover vil Karen gerne have input.

  • Sundhedspolitik (herunder evt. energidrikke) – det er et naturligt emne ift bevægelsesprofil. Hvordan vi får taget debatten – evt. et SB møde sammen med elevrådet.
  • Værdidebat (respekt, lyve, energidrik)
  • Involvering af elevråd
  • Involvering af forældre
  • Temauge – 18.11.2021 med fællesarr. 
  • Bevægelsesprofil for forældre
  • Forældre kontakt/inddragelse

Der kan laves 2 gode temaer ud af ovennævnte, som kan indarbejdes i dagsordener.

Aktiviteter resten af skoleåret v/ JR

Prøveperiode fra torsdag i næste uge – færdig d. 17.6. Optagelsesprøve d. 18.6. Sidste skoledag d. 21.6. Dimission d. 23.6.21. Aktivitetsdag og Sommerferie fra d. 25.6.

Sommerfrokost for medarbejdere bliver afholdt. Ca. 1 md. Siden, vi har haft smittetilfælde.  

Uge 26 skal medarb 2 ½ dage på kursus, 1 dag i bevægelse og 1 dag i værktøjskasse.

Uge 31 igen kursus. 

Efterretninger/status fra:

a/ Skoleleder
herunder: status NOVAskolen
2 medarbejdere stopper – stillingerne spares væk. 
Vi får 4 nye medarbejdere efter sommerferien. 
Husk fulde navne på medarbejderne som supplement til initialer, når der sendes oversigt ud over, hvilke lærere klasserne skal have. 
Vi skal have stillingsopslag på nogle pædagoger. 


b/ Formanden 
Tak for indsatsen til Clara, som går ud af 9. klasse. 
Tak for indsatsen til Lone-Rikke- som har bidraget i stor stil ved møderne. 


c/ MED-udvalg
d/ Personale